CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (HOSE: EMC)

Thu Duc Electro Mechanical Joint Stock Company

Ngành: Sản xuất/ Sản xuất trang thiết bị, dụng cụ điện/ Sản xuất thiết bị điện

Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo 04/10/2022 của HSX

TỔNG GIÁ TRỊ NIÊM YẾT

152,973,330,000

KL ĐANG NIÊM YẾT

15,297,333

EMC Dữ liệu Cơ bản bởi TradingView

Công bố thông tin

THÁNG 1
16/01/2023 EMC – Nghị quyết của HĐQT v/v sửa đổi bổ sung phương án phát hành cổ phiếu
16/01/2023 EMC – Công văn giải trình lợi nhuận chênh lệch LNST
16/01/2023 EMC – BCTC Quý IV 2022
13/01/2023 EMC – Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết năm 2022
THÁNG 12
15/12/2022 EMC – CBTT Quyết định miễn nhiệm Quyền kế toán trưởng và giao nhiệm vụ Phó phòng Tài Chính Kế Toán phụ trách Phòng Tài Chính Kế Toán.
THÁNG 11
26/11/2022 EMC – Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua vay vốn tại NH Vietcombank
26/11/2022 EMC – Nghị quyết của HĐQT v/v Thông qua thực hiện giao dịch tại NH Vietinbank
22/11/2022 EMC – Nghị quyết của HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài, các cam kết đảm bảo và hồ sơ chào bán.
THÁNG 10
27/10/2022 EMC – Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua vay vốn NH TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
26/10/2022 EMC – Công văn đính chính sai lệch về số liệu tại BC lưu chuyển tiền tệ Quý III 2021 trong BCTC Quý III 2022
26/10/2022 EMC – Đính chính BCTC Quý III 2022
20/10/2022 EMC – BCTC Quý III 2022
THÁNG 9
06/09/2022 EMC – Giải trình lợi nhuận sau thuế chênh lệch trước và sau soát xét từ 5% trở lên
THÁNG 8
15/08/2022 EMC – BCTC bán niên 2022 đã soát xét
THÁNG 7
27/07/2022 EMC – Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022
26/07/2022 EMC – Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022
21/07/2022 EMC – Giải trình lợi nhuận sau thuế bán niên 2022 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái
20/07/2022 EMC – BCTC Quý II 2022
18/07/2022 EMC – Nghị quyết của HĐQT v/v vay vốn bổ sung cho hoạt động SX-KD
THÁNG 6
22/06/2022 EMC – Hợp đồng kiểm toán soát xét số 142/2022/HĐKT ký ngày 22/06/2022 giữa CTCP Cơ điện Thủ Đức (EMC) và Cty TNHH Kiểm toán TTP. Nội dung hợp đồng: Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ từ 01/02/2022 đến 30/06/2022 và kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của CTCP Cơ điện Thủ Đức (EMC).
THÁNG 5
19/05/2022 EMC – Đính chính BCTC Quý I 2022